Taneční škola Michala Cyprise
Navigace: Kurzy » Všeobecné podmínky tanečních …

Všeobecné podmínky tanečních kurzů pro mládež

1. Elektronická přihláška do kurzu je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět elektronickou či písemnou formou na adresu TŠ Michala Cyprise.

 

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli Taneční školy Michala Cyprise k tomu, že tyto údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti.

 

3. Platby lze provést dvěma následujícímy způsoby:

 • převodem na účet č.: 2700353922/2010

variabilní symbol: telefonní číslo uvedené ve Vaší přihlášce. 

Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a příjmení přihlášeného!

 • v hotovosti po telefonické domluvě každou středu v tělocvičně Gymnázia VBT ve slaném mezi 17:30 a 18:00. Popřípadě po telefonické domluvě i v jiné termíny. 

 

4. Při přihlášení do tanečních kurzů pro mládež v období od 1.2. do 31.5. danného roku je vybírán rezervační poplatek 500,- Kč.

 

Přihlášení je platné po připsání částky rezervačního poplatku na účet TŠ.

 

 • Rezervační poplatek je v případě doplacení kurzovného použit na úhradu části ceny kurzovného.
 • Doplatek kurzovného je tedy rozdílem plné ceny kurzu a rezervačního poplatku.
 • Při odhlášení z kurzu do 31.5. je rezervační poplatek vratný v celé své výši.
 • V případě písemného odhlášení z tanečního kurzu po 1.6. daného roku je rezervační poplatek NEVRATNÝ! 
 • V případě nedoplacení doplatku náleží celá výše rezervačního poplatku TŠ Michala Cyprise na pokrytí veškerých administrativních úkonů spojených s evidencí přihlášky a správou přihlášeného.
 • Rezervační poplatek je uložen na neúročeném účtu TŠ.
 • Doplatky musí být provedeny do 30.6. roku konání  tanečních kurzů. 
 • V případě nedodržení data splatnosti doplatku rezervační poplatek bez náhrady propadá.

 

Storno podmínky:

 

 • V případě odhlášení ze zdravotních důvodů před začátkem tanečních kurzů je vratná  část ceny kurzovného rovnající se rozdílu  plné ceny kurzovného a rezervačního poplatku a to i v případě, že byla hrazena celá část kurzovného. ( nutno doložit  lékařskou zprávou)
 • V případě odhlášení ve lhůtě 1.7.-31.7. je započítán storno poplatek rovnající se 50% z ceny plného kurzovného.
 • V případě odhlášení ve lhůtě 1.8 až  zahájení kurzu  je započítán storno poplatek rovnající se 80% z ceny plného kurzovného. (vrací se 20% z plné ceny kurzovného)
 • Po zahájení kurzů, není možné vrácení žádné části ceny kurzovného.

 

 

5. Přihlášením do kurzu  a zaplacením plné ceny kurzovného získává přihlášený přístup na všechny výukové lekce, prodloužené lekce, Věneček a Revanš příslušných k danému kurzu.

Přístup je podmíněn dodržením bodů 7, 8, 9, 10 těchto všeobecných podmínek.

V ceně kurzovného je zahrnut teoretický výklad jednotlivých tanců a pravidel společenského chování s praktickou ukázkou. 

TŠ Michala Cyprise, dává možnost svým frekventantům tyto teoretické znalosti průběžně zkoušet a trénovat v průběhu jednotlivých lekcí. Nezaručuje však vyrovnaný počet chlapců a dívek na jednotlivých lekcích daný ať počtem přihlášených, či rozdílnou docházkou frekventantů na jednotlivé lekce.

 

6. Docházka do kurzu je náležitostí  jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Neabsolvované lekce nebudou přihlášenému žádnou formou nahrazovány či kompenzovány. 

 

7. Do tanečního  sálu  je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu pro mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V případě nevhodného oblečení frekventatnů i doprovodu má provozovatel právo neumožnit vstup do prostor MC Grand a v případě nutnosti, či změně oblečení v průběhu jednotlivých lekcí danou osobu z prostor MC Grand vyvést bez možnosti náhrady vstupného či kurzovného.

 

8. U vstupu do tanečního sálu se žák TŚ prokáže průkazkou frekventanta. 

Průkaz frekventanta obdrží přihlášený na 1. lekci. Po označení datumu dané lekce bude umožněn vstup do prostoru MC Grand.

 • Bez průkazu frekventanta bude umožněn vstup do prostor MC Grand až po zaplacení ceny vstupného platného pro danou lekci!
 • V případě ztráty průkazu frekventanta bude žákovi vystaven duplikát za administrativním poplatek rovnající se součtu cen vstupného zbývajících lekcí  a prodloužených lekcí daného kurzu.

 

9. Vstup na taneční parket bude umožněn pouze žákům s viditelně umístěným identifikátorem frekventanta kurzu, který žák TŠ obdrží na 2. lekci kurzu. 

 • V případě ztráty identifikátoru bude frekventantovi vystaven duplikát za administrativní poplatek 100,-.

 

10. Kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních a zejména estetických důvodů dovoleno. V MC GRAND  je provozována klasická šatna s obsluhou za obvyklý poplatek.


12. Taneční sál i přilehlé prostory (bar, WC, šatna) jsou nekuřácké. 

13. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.

14. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené lekce, plesy, tančírna apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Michala Cyprise.


14. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

Taneční ples

Bohužel bez náhrady zrušen. 

Vy, kteří máte zakoupeny vstupenky, kontaktujte mne po skončení karanténích opatření, domluvímese na vrácení peněz. 

 FIT TANEC PRO ŽENY

Bude zahájen v polovině září. 

Vaše zakoupené permanentky stále platí a použijete je v září.

 

Přejeme hezké léto.  

Podrobnosti naleznete zde.

 

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Bude zahájeno v polovině září. 

Zakoupené permanentky zůstávají v platnosti

 

Přejeme hezké léto a

Těšíme se na Vás!

Info o kurzu zde.